skära ner

skära ner
uregelmæssigt verbum
1. skære ned (om udgifter, personale m.m.)

Vi måste skära ner på vård och omsorg. Finns det någon politiker som inte använder detta uttryck?

Skære ned på pleje og omsog. Findes der nogen politiker der ikke bruger dette udtryk?

Svensk-dansk ordbog. 2014.

Look at other dictionaries:

 • skara — skarà sf. (4) Rtr; SD27, CI652, B466, Sut, RtŽ, M 1. DŽ, Žg, Nmč, Kp, Pb, Jon didelė, ppr. vilnonė, skepeta pečiams, galvai apsigobti: Seniau moterys nešiojo skaràs, dabar jos iš mados išėjo Dj. Pasiimk skãrą, ba bus šalta Vv. Su tokia skarà… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • mesti — mèsti, mẽta, mẽtė 1. tr. sviesti tolyn, aukštyn, žemyn: Mesčiau šluotelę kairion šalelėn, o pati jauna aukštan svirnelin (d.) Čb. Metì (mesk) viedran! Dsn. Baltą žąsį peša, šalia plunksnas mẽta Dkš. Ji ma[n] metė obuolėlį par stiklo langelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vienas — 2 vienas, à pron. (3) 1. def. R, R112, MŽ, MŽ146, M, LL220, ŠT48, DŽ nurodo asmenį ar daiktą, kuris yra tiesioginis veiksmo ar būsenos subjektas, arba pažymi, kad veiksmą atlieka veiksmo subjektas savo jėgomis, kitiems nepadedant, neprisidedant …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apgaubti — apgaũbti, ia, àpgaubė (apìgaubė) tr. apsupti, aprišti (su skara): Po vinčiaus namuose tėvų prie ląstų svočia apgaubia jaunąją JR100. Apìgaubiau ją skara, ir išvažiavom J.Jabl. Suaugimai, apgaubdami stambiąsias kraujagysles ir jas suspausdami …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • siausti — 1 siaũsti, siaũčia (siaũsti), siaũtė Š, Rtr; L 1. tr. R, Sut, K dengti, gaubti, supti kuo: Vaiką kuo siaũčia, kad šilčiau būtų J.Jabl. Aš siautu (siaučiu) su sermėga, su kelnėmis J. Ulonėli mano, siausk mane po ploščiumi JV919. Su tarnais,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pavogti — pavõgti, pàvagia (pàvogia LzŽ, sta LKKXIV203(Zt)), pàvogė K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ; SD1187, R395, MŽ532, S.Dauk, Sut, N, M, L, LL226,263 1. intr. pasisavinti svetimą turtą: Pavõgsiat – rankas sutrauks, akimis apjaksiat (gąsdina tėvai vaikus)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • — 1 ùž praep. Š, Rtr, FrnW; H, H176, Q284, R, MŽ, Sut, LL176, àž (r.) Š, J.Jabl, FrnW, žù Žrm, Asv, Nč I. erdvės santykiams reikšti. 1. su gen., dat., acc., instr. reiškiant veiksmo vietą ne priekinėje kieno pusėje: Už tvora yra akmuo J. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • vežti — vèžti, vẽža, vẽžė 1. tr. SD1194,196, SD399, H, H176, R, R151, MŽ, MŽ200, Sut, KBII162, K, D.Pošk, M, LL278, L, Rtr, ŠT66, BŽ61, FrnW, KŽ, LKT100(Užv), Žlb, End, Rsn, Klp, Žeml, Šl, Gsč, Škn, Skrb, Sdb, Pc, Pn, Jdp, Km, Lel, Aps, Dbg,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • aptūloti — tr. DŽ, KŽ, Pc, Pbs, Svn, Vb, Upt, Ant, Ds, Šmn, Sv, Všn, Sdk, Ut, Ssk, Ktk, Rmš, Lkš šnek. storai apmuturiuoti, apvilkti, aprengti: Aptūlotas didžiausia skara ragė̃s (rogėse) kiurksojo vaikas Skp. Kam teip aptūlojai vaiką, sukais Kair. Tą vaiką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • gyvas — gyvas, à adj. (3) 1. turintis gyvybę, gyvenantis, nemiręs: Aš regiu jį gyvą, vedantį minias į kovą S.Nėr. Likau gyvas, sveikas ir džiaugiuos Dbk. Gyvumo gyvas, bet nebesu sveikas Šts. Žmogus nei gyvas, nei miręs S.Dauk. Mano motyna dar gyvà K.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”